Webcast

Investice související s energetickými úsporami a dostupná veřejná podpora (akce již proběhla)

location Online 13. 9. 2022, 10:00

Dotace z programů Úspory energie, RES+, HEAT a ENERG ETS

Současná situace na trzích s energiemi nutí stále více podniků zamýšlet se nad změnou vlastní energetické koncepce, diverzifikací zdrojů energie a možnými cestami, jak uspořit. Jednou z nich jsou investice do energeticky úsporných opatření, ať už se jedná o zateplení budovy, výměnu oken, instalaci kogenerační jednotky nebo instalaci obnovitelných zdrojů energie například v podobě solárních systémů nebo tepelných čerpadel. Další cestou může být výměna výrobních technologií za energeticky šetrnější stroje.

Na takové a další podobné investice nyní bude možné získat finanční podporu v podobě dotace ve výši až 65 %. Připojte se k našemu webcastu a zjistěte více o vyhlášených a připravovaných programech Úspory energie, RES+, ENERG ETS a HEAT a další. Dozvíte se, za jakých podmínek se můžete ucházet o dotaci, jaké jsou termíny pro podávání žádostí, které aktivity bude možné v připravovaných výzvách podpořit a zda jste způsobilým žadatelem.

Program

V rámci webcastu se zaměříme především na následující témata:

  • Základní informace o vyhlášených i připravovaných výzvách
  • Na jaké projekty budete moci dotaci získat a jaké podmínky budete muset splnit
  • Aktuality v dalších připravovaných dotačních titulech

Přednášející

Daniel Trubela, senior konzultant v oblasti dotací
Kateřina Fraňková, senior konzultantka v oblasti dotací


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.