Seminář

Konsolidovaná účetní závěrka pro pokročilé (akce již proběhla)

location Praha 3. 10. 2023, 9:00

Máte na starosti přípravu konsolidované účetní závěrky dle české účetní legislativy? Chcete prohloubit své znalosti konsolidací a naučit se složitější konsolidační postupy na praktických příkladech? Pak se přihlaste na náš seminář, kde se na toto téma podrobně zaměříme.

Během setkání si ukážeme také hlavní rozdíly oproti konsolidaci připravované v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). A samozřejmě bude i prostor pro zodpovězení vašich dotazů. 

Program:

  • Výpočet konsolidačního rozdílu a goodwillu na složitějších příkladech
  • Změny podílů při konsolidaci – nákupy a prodeje podílů bez ztráty vlivu
  • Změny podílů při konsolidaci – změny míry vlivu
  • Dekonsolidace, pozbytí vlivu
  • Víceúrovňová konsolidace a techniky přímé a nepřímé konsolidace
  • Konsolidace zahraničních podniků a související kurzové přepočty
  • Vliv odložené daně na konsolidovanou účetní závěrku
  • Sestavení konsolidovaného přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu
  • Majetkové účasti v dceřiném, společném a přidruženém podniku v individuální účetní závěrce investora

Časový rozvrh:

08:30–09:00  Registrace
09:00–16:00  Seminář a diskuse

Pro koho je seminář určen?

Seminář je určen především účetním, ekonomům a finančním manažerům, kteří připravují či se chystají připravovat konsolidovanou účetní závěrku podle české účetní legislativy či IFRS.

Přednášející:

Petra Dvořáková, projekt manažer v oddělení auditu, Deloitte
Lucia Ľuptáková, senior manažerka v oddělení auditu, Deloitte
Kateřina Gregorová, manažerka v oddělení auditu, Deloitte


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.