Seminář

Konsolidovaná účetní závěrka pro začátečníky a mírně pokročilé (akce již proběhla)

location Praha 12. 12. 2022, 9:00

Zveme vás na seminář zaměřený na přípravu konsolidované účetní závěrky dle české účetní legislativy. Cílem semináře je pochopit principy konsolidace a naučit se základní konsolidační postupy. Během semináře si ukážeme i hlavní rozdíly oproti konsolidaci připravované v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS).

Na praktických příkladech si procvičíte a ujasníte výpočet konsolidačního rozdílu, metody konsolidace, vylučování vzájemných vztahů a konsolidaci zahraničních podniků.

V průběhu semináře bude samozřejmě i prostor pro zodpovězení vašich dotazů.

Program

  • Legislativní rámec pro sestavení konsolidované ÚZ dle české účetní legislativy (ČÚL) a srovnání s IFRS
  • Vymezení základních pojmů – skupina, konsolidační celek, dceřiný, přidružený a společný podnik
  • Povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku a výjimky z této povinnosti dle ČÚL a IFRS
  • Jak vypadá konsolidovaná účetní závěrka
  • Metody konsolidace
  • Výpočet konsolidačního rozdílu a goodwillu
  • Metoda plné konsolidace na příkladech
  • Ekvivalenční metoda
  • Metoda poměrné konsolidace
  • Sestavení konsolidované rozvahy a konsolidovaného zisku a ztráty za použití výše uvedených metod při jednoúrovňové konsolidaci

Pro koho je seminář určen?

Seminář je určen především účetním, ekonomům a finančním manažerům, kteří připravují či se chystají připravovat konsolidovanou účetní závěrku podle české účetní legislativy či IFRS.

Časový rozvrh

08:30–09:00 Registrace
09:00–16:00 Seminář a diskuse

Přednášející

Jan Brhel, senior manažer v oddělení auditu
Lucia Ľuptáková, senior manažerka v oddělení auditu
Kateřina Gregorová, manažerka v oddělení auditu


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.