Workshop

Kritéria udržitelných projektů v Real Estate (akce již proběhla)

location Praha 26. 4. 2023, 8:30

Rádi bychom vás pozvali na workshop věnovaný udržitelným projektům v Real Estate, který je součástí série workshopů zaměřených na ESG v oblasti nemovitostí. Tentokrát budeme hledat odpověď na otázku, jak snížit negativní environmentální dopad stavebních projektů ve všech fázích jejich životního cyklu.

Jak náročné je zmírnit uhlíkovou stopu ve stavebnictví? Jak při této snaze pomáhají certifikační systémy, které zkoumají dopady jak nově vznikajících, tak již existujících budov na životní prostředí? Jaký certifikát vybrat a jak s ním zacházet? Proč je důležité zavádět do stavebnictví principy cirkulární ekonomiky? A jak může vypadat ekologický koncept nájemního bydlení? Zajímají vás odpovědi na tyto otázky? Pak se registrujte na náš workshop, kde tato témata podrobně rozebereme.

Témata:

  • Snížení uhlíkové stopy ve stavebnictví
  • Certifikáty udržitelné výstavby
  • Nakládání s materiály a demoličním odpadem
  • Zelené nájmy

Řečníci:

Kateřina Čermáková, Senior Consultant, Deloitte Risk Advisory Sustainability
Vlaďka Matušková, Senior Consultant, Deloitte Risk Advisory Sustainability
Olga Kaizar, Director, Deloitte Tax & Legal


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.