Webcast

Modernizační fond: Významné projekty a veřejná podpora (akce již proběhla)

location Online 13. 10. 2022, 10:00

Modernizační fond je evropským dotačním nástrojem, který se – v souladu se Zelenou dohodou – zaměřuje na investice do obnovitelných zdrojů energie, modernizaci současných energetických provozů a další úsporná opatření. V průběhu letních měsíců byly v rámci tohoto fondu otevřeny výzvy programů RES+ a HEAT, připravuje se otevření výzev ENERG ETS a dalších. Některé z podpořených projektů budou mít investiční rozsah v řádech stovek milionů až jednotek miliard Kč, bude tedy nutné posoudit soulad projektů s pravidly veřejné podpory.


Potřebujete se získáním veřejné podpory či posouzením compliance vašich projektů pomoct i ve vaší firmě? Potom neváhejte a připojte se k našemu webcastu! Seznámíme vás s celým schvalovacím procesem a podáním projektové žádosti, zaměříme se na zpracování studie proveditelnosti včetně příslušných technických a ekonomických příloh žádosti. Představíme vám také pravidla veřejné podpory a povíme si něco o možných dopadech na vaše projekty. A v neposlední řadě vám vysvětlíme, jak probíhá proces notifikace projektů právě z hlediska veřejné podpory.


To (a mnoho dalšího) probereme také v následující diskuzi, kde budeme odpovídat na vaše dotazy, podělíme se o naše zkušenosti ze zpracovávaní projektových žádostí z obdobných programů a poskytneme vám relevantní rady a tipy.

Program:

V rámci webcastu se zaměříme na následující témata:

  • Představení Modernizačního fondu, prioritních oblastí a připravovaných výzev
  • Schvalovací proces, zpracování studie proveditelnosti a podání projektové žádosti
  • Financování projektů z různých zdrojů, otázky předfinancování
  • Posouzení souladu s pravidly veřejné podpory a proces notifikace
  • Sdílení příkladů z praxe, tipy, doporučení

Přednášející:

Martin Černý, seniorní právník v oblasti veřejné podpory
Marek Polach, manažer v oblasti veřejné podpory
Daniel Trubela, senior konzultant v oblasti dotací


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.