Webcast

Návrh implementačních standardů EFRAG k navrhované směrnici EU o podávání zpráv podniků o udržitelnosti (tzv. CSRD) (akce již proběhla)

location Online 29. 6. 2022, 14:00

Zveme Vás na další webcast k tématu udržitelnosti a společenské odpovědnosti v kontextu Zelené dohody pro Evropu a Plánu na podporu oživení Evropy (NextGenerationEU).

V tomto webcastu se budeme detailně věnovat požadavkům na plánované zveřejnění požadované Návrhem Evropské směrnice o podávání zpráv podniků o udržitelnosti (známou jako CSRD). Očekává se, že nová směrnice CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) vejde v platnost v roce 2025, ale bude se vztahovat už na fiskální rok 2024. V České republice se dotkne více než tisícovky firem, zejména těch s 250 a více zaměstnanci, které budou podle této směrnice povinně reportovat.

Během webcastu budeme analyzovat a komentovat návrhy implementačních standardů CSRD, které v minulých měsících zveřejnil EFRAG (Evropská poradní skupina pro účetní výkaznictví).

Tento webcast navazuje na náš webcast ESG a dopady Green Dealu na podnikání, kde jsme představili obecný rámec a kontext změn v oblasti udržitelnosti a společenské odpovědnosti v EU. Webcast proběhl 4. 5. 2022 a jeho záznam je k dispozici zde.

Program:

V rámci webcastu se zaměříme především na následující témata:

  • Co je CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), v jakém kontextu vznikla a jaké jsou její hlavní požadavky?
  • Všeobecné standardy (cross cutting standards) – přehled hlavních požadavků
  • Environment – návrh standardů týkajících se životního prostředí
  • Governance – návrh standardů týkajících se governance
  • Social – návrh standardů týkajících se sociálních záležitostí

Přednášející:

Valerie Novotná, senior manažerka, Audit
Tomáš Regináč, senior manažer, Audit
Beata Hlavčáková, manažerka, Risk Advisory


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.