Seminář

Novela zákoníku práce: Přinesou nová pravidla větší flexibilitu? (akce již proběhla)

location Praha 18. 4. 2023, 9:30

Kulatý stůl 

Tento kulatý stůl pořádáme v rámci projektu Zákon roku. V anketě o nejvýznamnější legislativní počin, který má pozitivní dopad na podnikání v Česku, můžete hlasovat do 30. dubna 2023, vyhlášení vítězů proběhne následně ve čtvrtek 25. května 2023. 

Zákoník práce prochází jednou z největších novelizací za posledních několik let. Vzhledem k rozsahu změn a šíři zaměření se aktualizovaná pravidla dotknou prakticky všech zaměstnavatelů. Ti však nemají času nazbyt – očekává se totiž, že novela zákona nabude účinnosti již ve druhé polovině tohoto roku, a proto se na nová pravidla musí začít připravovat co nejdříve. 

Návrh novely jednak zapracovává směrnice Evropské unie, jednak přináší i další změny, které s požadavky unijní pracovněprávní legislativy nesouvisí. Řadu zásadních novinek novela přináší zejména v oblasti dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, práce z domova, elektronického podepisování a doručování, jakož i v oblasti práv zaměstnanců na informování a práv tzv. pečujících osob. 

U kulatého stolu, který pro vás chystáme, se naši odborníci zaměří zejména na očekávané změny v elektronickém podepisování a doručování a na s tím související možnosti digitalizace pracovněprávní dokumentace a HR procesů. Prodiskutují rovněž, co lze očekávat od včlenění výslovné právní úpravy (dnes už v praxi hojně rozšířené) práce na dálku do zákoníku práce. 

Víte, jak se novela zákoníku práce dotkne přímo vaší společnosti? Přinese pouze zpřísnění a nové povinnosti nebo i možnost větší flexibility v pracovněprávních vztazích? To můžete zjistit, pokud se připojíte k našemu chystanému kulatému stolu, kde naši odborníci vybraná témata podrobně představí.  

Přednášející 

Jan Procházka, advokát a partner, Deloitte Legal 
Jan je partner a vedoucí oddělení bankovnictví a financí a oddělení pracovního práva v Deloitte Legal. Zaměřuje se mimo jiné na právní poradenství bankám, pojišťovnám a jiným subjektům finančního trhu v oblasti regulatorních požadavků včetně regulatorních aspektů přeměn, restrukturalizací a akvizic. V oblasti pracovního práva se Jan zaměřuje na standardní pracovněprávní agendu, tak i na oblast flexibility, inovativních benefitů a nadnárodních vysílání. 

Tereza Kavan Klimešová, partnerka v oddělení Tax & Legal, Deloitte 
Tereza je partnerkou v daňovém a právním oddělení společnosti Deloitte a vede tým zabývající se problematikou odměňování a globální mobility zaměstnanců, a to nejen z pohledu obecného personálního zdanění, ale i správného nastavení vysílacích struktur, určení příslušnosti do systému sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění a zajištění imigračních dokumentů. 

Ondřej Přerovský, senior manažer v oddělení Consultingu, Deloitte 
Ondřej je senior manažer s více než patnáctiletými zkušenostmi v oblasti lidských zdrojů, zaměřuje se na oblasti řízení a rozvoje organizace, náboru zaměstnanců a provozu sdílených služeb. Má zkušenosti s řízením lidí, projektovým řízením a migrací (regiony EMEA, APJ a AME), implementací technologií (on-premise i v rámci cloudu). 


Série kulatých stolů v rámci projektu Zákon roku

Termíny:


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.