Webcast

Novinka v IAS 12 pro odloženou daň: Bude mít vliv na IFRS závěrku vaší společnosti? (akce již proběhla)

location Online 22. 11. 2022, 10:00

Zveme vás na podzimní webcast zaměřený na úpravu standardu IAS 12 Odložená daň vztahující se k aktivům a závazkům plynoucím z jediné transakce. Úpravy standardu IAS 12 Daně se zisku byly vydány v květnu 2021 a jsou účinné od 1. ledna 2023.

Cílem úprav je objasnit, jak mají účetní jednotky účtovat o odložené dani u transakcí, jako jsou leasingy nebo závazky související s demontáží a odstraněním aktiva.

Během webcastu vysvětlíme, jaké změny úpravy IAS 12 přináší a jak se mají správně aplikovat. Na praktických příkladech si ukážeme, jaký bude dopad úprav na účetní závěrku. Poskytneme i návod, jak správně aplikovat poměrně komplikovaná přechodná ustanovení úprav IAS 12.

V průběhu webcastu bude prostor i pro vaše dotazy.

Pro koho je webcast určen?

Webcast je určen především účetním, ekonomům a finančním manažerům projektů spojených s IFRS, ale také všem, kteří se chtějí o IFRS dozvědět více.

Přednášející

Soňa Plachá, senior manažerka v oddělení auditu
Tomáš Kachlík, senior manažer v oddělení auditu


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.