Webcast

Odložená daň pro začátečníky a mírně pokročilé

location Online 21. 5. 2024, 9:00
+ Přidat do kalendáře

Patří vaše firma k účetním jednotkám, které účtují o odložené dani? Chcete se dozvědět více o tom, v čem odložená daň spočívá a jak se správně počítá? Zajímají vás typické i netypické případy z praxe, s nimiž se naši odborníci setkávají? Zveme vás na jarní webcast, kde si institut odložené daně blíže představíme a kde vám rádi odpovíme na vše, co vás v souvislosti s touto problematikou zajímá. Společně s lektorkou si také budete moci vyřešit celou řadu zajímavých příkladů.


Program:

  • Základní východiska odložené daně
  • Vazba odložené a splatné daně
  • Typické tituly odložené daně (majetek, opravné položky, rezervy)
  • Méně časté tituly a situace (daňové ztráty, nerealizované kurzové rozdíly, přecenění při přeměnách)
  • Odložená daň pro „reportingové balíčky“ – dodatečné úvahy
  • Vykázání odložené daňové pohledávky

Komu je webcast určen?

Webcast je určen především účetním, ekonomům a finančním manažerům, kteří připravují účetní závěrku podle české účetní legislativy, případně reportingové balíčky.


Přednášející:

Martina Křížová Chrámecká, manažerka v oddělení auditu, Deloitte
Martina se specializuje na metodiku a poradenství v oblasti českého účetnictví (CAS) a IFRS. Dlouhodobě se věnuje lektorské činnosti v oblasti CAS, IFRS, konsolidací a auditní metodiky. Je členkou Association of Chartered Certified Accountants a Výboru pro účetní výkaznictví Komory auditorů ČR. Rovněž je držitelka diplomu IFRS Specialista a bývalou statutární auditorkou.


Odkaz pro sledování vám bude zaslán před konáním webcastu.


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.