Webcast

Operační program Spravedlivá transformace: Strategické projekty a problematika veřejné podpory (akce již proběhla)

location Online 8. 9. 2022, 10:00

Operační program Spravedlivá transformace je novým evropským dotačním nástrojem, který se zaměřuje na řešení dopadů odklonů od těžby uhlí a přechodu na klimaticky neutrální ekonomiku v tzv. uhelných regionech v Česku. Součástí programu je 27 tzv. strategických projektů. Ty významně napomáhají k transformaci zmíněných strukturálně postižených uhelných regionů. Vzhledem k investičnímu rozsahu stovek milionů až jednotek miliard Kč bude však nutné posoudit způsob financování a soulad projektů s pravidly veřejné podpory.

V rámci našeho webcastu vás seznámíme s celým procesem schvalování a podávání projektové žádosti, zaměříme se na zpracování studie proveditelnosti a logického rámce dle požadavků Státního fondu životního prostředí ČR. Seznámíme vás také s pravidly veřejné podpory, jejich možnými dopady na projekty a vysvětlíme si proces notifikace projektů právě z hlediska veřejné podpory. Dále se zaměříme se na financování projektů, zejména různé zdroje financování (dotace, vlastní zdroje, úvěry, bankovní záruky) a otázky možného předfinancování. V následné diskuzi se s účastníky podělíme o naše zkušenosti ze zpracovávání projektových žádostí z obdobných programů a poskytneme relevantní rady a tipy.

Program

V rámci webcastu se zaměříme na následující témata:

  • Schvalovací proces, zpracování studie proveditelnosti a podání projektové žádosti
  • Financování projektů z různých zdrojů, otázky předfinancování
  • Posouzení souladu s pravidly veřejné podpory a proces notifikace
  • Příklady z praxe, tipy, doporučení

Přednášející

Jiřina Procházková, seniorní ředitelka, tým právních poradců
Antonín Weber, seniorní ředitel, dotační tým
Martin Černý, seniorní právník v oblasti veřejné podpory
Marek Polach, manažer v oblasti veřejné podpory


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.