Live stream

Pacient budoucnosti v digitálním zdravotnictví (akce již proběhla)

location Online 14. 12. 2022, 14:00

Aneb jak bude digitální svět utvářet příští generaci pacientů?

Nenechte si ujít diskuzi s významnými experty: Jitka Vojtová (OZP), Kateřina Šédová (Loono), Jiří Šedo (MOÚ).

Fáze zrychlené digitalizace ve zdravotnictví podmíněná pandemií covidu-19 je již za námi, nyní je potřeba řešit dlouhodobý vliv využívání digitálních nástrojů, zájem ze strany pacientů i rozhodování o dalších investicích do digitalizace zdravotní péče. Připojte se online k diskuzi s významnými experty z oblasti digitalizace zdravotnictví, digitálních terapeutik a zdravotních pojišťoven.

Digitalizace zdravotnictví pohledem pacientů

  • Jak si digitalizaci představují pacienti a jak se na ni dívají lékaři?
  • Jaké požadavky budou mít pacienti na léčbu v budoucnu?
  • Jak jsou pacienti motivovaní k tomu, aby využívali digitální technologie pro prevenci a zdravotní péči? Jak je podpořit v jejich větším využívání?
  • Které překážky na poli digitálních technologií vnímá pacient?
  • Jakou roli sehrají data, bezpečnost a další výzvy?
  • Potkají se investice do zavádění nových technologií ve zdravotnictví s poptávkou pacientů?

Řečníci

Jitka Vojtová, lékařka a zdravotní ředitelka Oborové zdravotní pojišťovny
Kateřina Šédová, lékařka a zakladatelka organizace Loono
Jiří Šedo, specialista na digitální medicínu, Masarykův onkologický ústav

Představíme vám závěry studie Deloitte Pacient budoucnosti: Jak bude digitální svět utvářet příští generaci pacientů, založené na výzkumu, který identifikoval návyky pacientů v souvislosti se zdravým životním stylem a zdravím.

Diskuzi bude moderovat Pavel Nevický, expert Deloitte pro oblast digitální medicíny.

Odkaz pro sledování vám bude zaslán hodinu před konáním live streamu.


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.