Workshop

Power BI Accelerator (akce již proběhla)

location Online 27. 6. 2023, 17:30

Seznamte se kompletně od A do Z s Power BI a připravte se rychle na roli pokročilého datového analytika! V rámci našeho kurzu vás provedeme všemi aspekty vizualizace dat s pomocí zmíněného nástroje z dílny Microsoft. Úspěšný účastník obdrží certifikát o složení kurzu a bude připraven na složení oficiální certifikace Microsoftu – PL300 Power BI Certified Data Analyst. 

V rámci kurzu se naučíte:

 • Nahrávat data z různých zdrojů (Excel, CSV,Web, SharePoint, SQL Server, cloudové databáze) s pomocí základních i pokročilých technik
 • Transformovat data za použití low-code nástroje Power Query
 • Vytvářet datový model, udržovat jej a kontrolovat jeho logiku
 • Psát dynamické metriky pomocí jazyka DAX
 • Ovládat všechny techniky vizualizace v Power BI
 • Obstarávat BI platformu v Power BI Service, sdílet data různými způsoby, správně je zabezpečit a mnoho dalších aktuálních a užitečných technik, které Power BI nabízí
 • Využít pokročilé AI nástroje jako Chat GPT a Midjourney pro vývoj v Power BI a jak efektivně implementovat Q&A vizualizace pro hlubší porozumění vašim datům

Kurz je koncipován na základě case study postavené na realistických datech fiktivní společnosti. Veškerá práce, které se budeme během kurzu věnovat, bude tedy okamžitě aplikovatelná v reálném světě. Na konci kurzu budete mít v ruce vlastní Business Intelligence Portál složený z kompletní datové pipeline (extrakce a transformace dat – vytvoření datového modelu – vytvoření první vizualizace – sdílení reportingu s uživateli – škálování a automatizace reportingu). 

Obsahem kurzu budou také dva bodované domácí úkoly, jejichž splnění je podmínkou pro získání certifikátu o složení kurzu. 

Pro koho je kurz určen?

 • Analytici a manažeři, kteří chtějí vytvářet automatizované interaktivní reporty a dashboardy
 • Datoví vědci a statistici, kteří chtějí Power BI využívat pro atraktivní vizualizaci svých modelů
 • IT profesionálové, kteří potřebují automatizovat své reportingové procesy
 • Finanční analytici, účetní a controlleři obstarávající reporting ve své firmě a chtějí svou práci zjednodušit a automatizovat
 • Specialisté v marketingu, kteří chtějí získat lepší vhled do zákaznických dat
 • Studenti oborů managementu, financí, ekonomie a computer science, kteří si chtějí přidat Power BI do svého technology stacku 

Prerekvizity:

Pro úspěšné splnění kurzu je nezbytná základní zkušenost s analýzou dat a porozumění datovým konceptům (statistické pojmy jako suma, počet, průměr, maximum, minimum), orientace v tabulkách a grafech a základní zkušenost ve spreadsheet nástroji, jako je např. Microsoft Excel. 

Během kurzu budou zadány dva úkoly, které budou lektorem opraveny a okomentovány. 

Během přednášek bude rovněž vyčleněn čas pro vlastní dotazy účastníků na témata, která nejsou součástí sylabu. 

Sylabus: 

 1. Úvod do Power BI – přehled funkcionalit a scénářů, pro které je Power BI užitečné. Srovnání s konkurenčními nástroji
 2. Nahrávání a transformace dat v Power Query
 3. Datové modelování a úvod do jazyka DAX
 4. Datová vizualizace a reporting
 5. Power BI Service – licence, sdílení, zabezpečení – domácí úkol
 6. Review #1, best practices, tipy a triky, feedback session k první části, Q&A a potenciální úprava obsahu druhé části
 7. Pokročilé techniky v Power Query – parametry, jazyk M, query folding…
 8. Pokročilý DAX – CALCULATE, vypočtené tabulky, Filter Context, Row Context, Context Transition
 9. Pokročilé vizualizační techniky – dynamické texty, vizualizace s umělou inteligencí, využívání HTML kódu, práce s mapami
 10. Power BI a umělá inteligence - propojení s ChatGPT, Microsoft Copilot, Q&A vizualizace, forecast
 11. Datový storytelling – jak stavět efektivní vizualizace
 12. Review #2, best practices, feedback session k první části, Q&A a potenciální úprava obsahu druhé části – domácí úkol

Přednášející:

Jakub Fabian, PBI Expert, Deloitte
Jakub je zkušeným expertem na Power BI. V jeho portfoliu naleznete jak vizualizační projekty, tak i rozsáhlé datové integrace a implementace BI portálu na platformě Power BI. Za Jakubem stojí šest let zkušeností v Business Intelligence, stejně jako více než desítka proběhlých školení a stovky úspěšných absolventů. 

Termín konání: 27.6., 29.6., 3.7.,4.7., 11.7.,13.7.,18.7.,20.7.,25.7.,27.7.,1.8.,3.8.
Počet lekcí: 12
Délka lekce: 1,5 hodin
Forma výuky: Jednotlivé lekce budou vyučovány online formou přes aplikaci Zoom. Lekce budou probíhat v odpoledních hodinách vždy od 17:30 do 19:00. Všechny lekce budou nahrávány a zůstanou vám jednak jako reference během výuky, ale také jako materiály, ke kterým se můžete kdykoliv vrátit.

Účastnický poplatek: 18 000 Kč bez DPH, 21 780,00 CZK vč. DPH