Pracovní snídaně

Praktické aspekty outsourcingu v případě subjektů z FSI odvětví z daňového, právního a regulatorního pohledu (akce již proběhla)

location Praha 28. 4. 2022, 8:30
 • Zajímá vás, jaké dopady má outsourcování činností, případně využívání nových platforem, jako je například cloud?
 • Chcete se dozvědět, jaká právní a regulatorní omezení jsou s outsourcingem spojena?

Připojte se k pracovní snídani Deloitte určenou pro outsourcing officery, compliance specialisty a daňové odborníky společností poskytujících finanční služby.

Program

 • 08:30 – 09:00   registrace, podávání snídaně
 • 09:00 – 11:30   přednášky a diskuse

V průběhu semináře s vámi probereme následující témata:

 • Outsourcing z pohledu daně z přidané hodnoty
  Probereme situace, kdy dochází k navýšení nákladů o neuplatněné DPH, a kdy nikoliv, mimo jiné s ohledem na rozsudky Soudního dvora Evropské unie.
 • Outsourcing z pohledu pravidel pro převodní ceny a daňové uznatelnosti vynaložených nákladů
 • Případy, kdy je outsourcing činnosti subjektu z FSI odvětví zcela zakázán a kdy je spojen s regulatorními omezeními
  Například notifikace České národní bance, zohlednění v rámci řídicího a kontrolního systému.
 • Regulatorní implikace dopadající na smlouvy mezi subjektem z FSI industry, který má zájem aktivitu outsourcovat, a outsourcingovým poskytovatelem
 • Specifika outsourcingu do prostředí cloudu
 • Ocenění interně vyvinutého softwaru (např. e-platformy pro produkty)
  Představíme si běžně používané přístupy pro toto ocenění (zejména nákladový a výnosový přístup), jejich výhody a nevýhody a praktické problémy, které se v této oblasti objevují.

Během školení bude také dostatek prostoru pro vaše případné dotazy.

Přednášející

Petr Čihák, zástupce ředitele, finanční poradenství
Jana Šťovíčková, senior manažerka, daně z přidané hodnoty
Linda Scharingerová, senior manažerka, převodní ceny
Aleš Havlín, manažer, daně z příjmů právnických osob
Tereza Davidová, manažerka, právo


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.