Webcast

Pravidelná diskuze nad aktuálními tématy - Daně a právo v naší každodenní praxi (akce již proběhla)

location Online 6. 2. 2024, 10:00

Tentokrát se zaměřením na nový zákon o účetnictví

Mluvíme o tom pořád a rádi. Pojďte diskutovat s námi na našem pravidelném webcastu. Probereme hlavní aktuální témata, přidáme ještě rady, tipy, poznatky z praxe či nové trendy z domova i ze zahraničí. 


Obsah:

  • Novela zákona o daních z příjmů ve vztahu k odpočtu na výzkum a vývoj
  • Mzdová agenda od 1. 1. 2024
  • Uhlíkové clo
  • Návrh nového zákona o účetnictví
  • Dotační novinky

Přednášející: 

Jakub Vrkoč – senior manažer v daňovém a právním oddělení společnosti Deloitte Česká republika, v divizi specializující se na daňové poradenství v oblasti daně z příjmů právnických osob. Ve společnosti Deloitte se zaměřuje zejména na přípravu daňových přiznání, komplexní daňové poradenství, daňové kontroly, mezinárodní zdanění a na projekty daňových úspor - především na aplikaci odčitatelné položky na výzkum a vývoj. Je absolventem oboru Zdanění a daňová politika na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze a registrovaným daňovým poradcem v Komoře daňových poradců v České republice. Pravidelně přednáší a publikuje články na aktuální daňová témata a podílí se na vývoji softwarových řešení týkajících se daní. Mezi jeho klienty patří významné lokální i zahraniční společnosti.

Michal Czigle – ředitel v daňovém oddělení společnosti Deloitte Česká republika, kde zodpovídá za administrativu a outsourcing mzdových procesů. Ve společnosti Deloitte pracuje od roku 2004 a v oblasti outsourcingu podnikových procesů se specializuje na mzdovou a personální agendu. Je českým daňovým poradcem. Během svého působení ve společnosti Deloitte vybudoval silnou mzdovou praxi v České republice a participuje na jejím dalším rozvoji v rámci regionu střední Evropy.

Petra Závalová – manažerka a celní expertka s více než s 15ti letou praxí s rozsáhlými znalostmi v oblasti celního práva. Petra má také bohaté zkušenosti s určováním sazeb DPH a k jejím klientům patří jak nadnárodní, tak lokální společnosti z nejrůznějších oborů.

Miroslav Zigáček ředitel v oddělení Audit & Assurance společnosti Deloitte. Zaměřuje se na poskytování poradenských služeb širokému spektru firem z různých oborů, jako je stavebnictví, výroba (včetně automobilového průmyslu), obchod, zemědělství, potravinářství či dřevozpracující průmysl. Miroslav také publikuje, a to zejména články z oblasti účetnictví a finančního výkaznictví, a pravidelně pořádá interní i veřejné semináře. Je zodpovědný za Czech Technical Desk, skupinu specialistů na české účetnictví a reporting, která poskytuje interní i externí poradenství. Miroslav je členem UK Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW/ACA) a statutárním auditorem registrovaným u Komory auditorů České republiky 

Kateřina Čápová – senior konzultantka v oblasti dotací. Katka disponuje více než 5 lety zkušeností s řízením projektů ze strany poskytovatele dotace a 2 lety praxe v oblasti poradenství a dotační podpory pro podnikatele.


 Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.