Webcast

Pravidelná diskuze nad aktuálními tématy - Daně a právo v naší každodenní praxi (akce již proběhla)

location Online 7. 5. 2024, 10:00

Mluvíme o tom pořád a rádi. Pojďte diskutovat s námi na našem pravidelném webcastu. Probereme hlavní aktuální témata, přidáme ještě rady, tipy, poznatky z praxe či nové trendy z domova i ze zahraničí. 


Témata:

  • ESG regulace a její propojení na oblast daní
  • Aktuální environmentální regulace EU a jejich dopady na firmy
  • Dotační novinky

Přednášející: 

David Mejsnar – vede oblast ESG ve společnosti Deloitte Central Europe a je zodpovědný za řízení projektů napříč 19 zeměmi regionu. Má za sebou více než 10leté působení v nadnárodních korporacích v oblastech jako je právě udržitelnost, procurement, finance a provoz, regulace a reporting. Je zároveň certifikovaným daňovým poradcem. Je zároveň zodpovědný za rozvoj ESG technologií v Deloitte, a i proto klade důraz na digitalizaci a maximální využití moderních technologií včetně umělé inteligence. Vede mezinárodní tým odborníků na výpočty uhlíkové stopy a dekarbonizaci, ESG strategie a reporting, cirkulární ekonomiku a přípravu společností na povinnosti spojené s novou a nadcházející evropskou legislativou (CSRD, ESRS).

Colette Sladká – advokátka působící v advokátní kanceláři Deloitte Legal v Praze s více než pětiletou praxí v oblasti regulace životního prostředí. Colette se specializuje na otázky nastupující environmentální regulace, např. ve vztahu k mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích, agendě odlesňování, EPR, či obalů atd. a vytváří komplexní služby na míru ve vztahu k přípravě společností na povinnosti vyplývající z této různorodé environmentální legislativy.

Kateřina Fraňkovásenior konzultantka v oblasti dotací. Katka se specializuje na veřejnou podporu v oblasti obnovitelných zdrojů, energetiky, cirkulární ekonomiky a výzkumu a vývoje.


 Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.