Pracovní snídaně

Právní novinky v oblasti nemovitostí (akce již proběhla)

location Praha 5. 6. 2024, 9:00

Zajímá Vás, jaké jsou aktuální právní novinky pro oblast nemovitostního sektoru? Jak se mění podmínky pro vynětí půdy pro výstavbu? Jaké dopady bude mít plánovaná novela zákona o zaměstnanosti na pracovníky na stavbách a na developery? Jaké budou změny v DPH mající dopad na právní dokumenty? Pak si nenechte ujít naši pracovní snídani, kde budeme o těchto otázkách hovořit z pohledu daní i práva, v kontextu nejnovější judikatury.


Obsah:

 • Nová legislativa pro oblast nemovitostního trhu:
  • novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, která výrazně zpřísňuje podmínky vyjmutí;
  • novela energetického zákona zavádějící komunitní energetiku, zejména OZE II a OZE III nově vytvářející legislativní podmínky pro rozvoj komunitní energetiky;
  • nového stavebního zákona a jeho prováděcí předpisy, včetně podrobného přehledu aktuálního znění a mj. se zaměřením na plánovací smlouvy, digitalizaci stavebního řízení a přechodné období po účinnosti nového stavebního zákona;
  • novela zákona o přeměnách obchodních společností, zaměřující se na nový institut rozdělení (Hive-down) a vyjasňující další praktické nejasnosti;
  • novela zákona o zaměstnanosti (se zaměřením na problematiku švarcsystému), zejména s ohledem na novinky v průběhu kontroly Inspekce práce a případné sankce;
  • legislativní novinky v oblasti dostupného bydlení, zejména se zaměřením na legální definici „dostupného bydlení“ a úskalí v sobě zahrnující.
 • Judikaturní novinky z oblasti nemovitostního práva
 • Základní změny v plánované novele DPH mající vliv na právní dokumenty a právní vztahy

Harmonogram:

 • 08:30 – 09:00   registrace + snídaně
 • 09:00 – 12:00   hlavní program
 • 12:00 – 12:30   diskuze

Součástí akce je i snídaně před zahájením a občerstvení mezi jednotlivými bloky.


Přednášející:

Daniel Vitouš – senior manažer v právním oddělění společnosti Deloitte v České republice. 

Martin Mintora – manažer v právním oddělení společnosti Deloitte v České republice. 

Tomáš Quirenz Vohrabal – seniorní advokát v právním oddělení společnosti Deloitte v České republice. 

Tereza Gebauer – partnerka v daňovém oddělení společnosti Deloitte v České republice. 

Michaela Lounková – ředitelka v daňovém oddělení společnosti Deloitte v České republice. 


Dopravní dostupnost:

Dostanete se k nám tramvajemi č. 5, 9, 15, 26 do zastávky Viktoria Žižkov nebo metrem C či vlakem do stanice Hlavní nádraží – odtud projdete severní částí podchodem na Žižkov. Můžete také využít autobus č. 135 a vystoupit přímo před naší budovou na zastávce Náměstí Winstona Churchilla.


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.