Webcast

Připravovaná novela ZZVZ (akce již proběhla)

location Online 7. 6. 2023, 10:00

Jaké změny nás čekají v zadávání veřejných zakázek?

Dovolujeme si Vás pozvat na on-line seminář, který se bude konat dne 7. června 2023. Cílem semináře bude poskytnutí základního přehledu o novinkách, které přináší připravovaná novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

Program

V rámci on-line semináře projdeme všechny okruhy změn, které novela přináší:

  • Odstranění nedostatků v procesu transpozice zakázkových směrnic EU, které jsou ČR vytýkány ze strany Evropské komise
  • Zpřesnění a vyjasnění některých institutů a pravidel
  • Snížení administrativní zátěže zadávacího řízení
  • Rozšíření práv účastníků zadávacího řízení

Přednášející

Ondřej Chmela, advokát, Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář

Odkaz pro sledování vám bude zaslán hodinu před konáním webcastu.


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.