Webcast

Rozdělení a výplata podílu na zisku: Seznamte se s klíčovými pravidly (akce již proběhla)

location Online 9. 3. 2023, 10:00

Chystáte ve společnosti valnou hromadu, kde bude rozhodováno o naložení s dosaženým hospodářským výsledkem? Znáte všechna pravidla pro rozhodování o rozdělení zisku a jeho výplatu? A provedli jste všechny související testy, abyste si byli jisti, že navrhovaná výplata je v souladu se zákonem?

Připojte se k našemu webcastu, kde pro vás shrneme všechno důležité! Pro řadu společností skončilo s koncem roku 2022 také jejich účetní období, a proto se nyní připravují na konání valných hromad, kde budou společníci či akcionáři rozhodovat o tom, jak naložit s dosaženým hospodářským výsledkem. Předejděte případným nedostatkům a buďte na všechny související procesy a kroky v rámci rozdělení a výplaty podílu na zisku patřičně připraveni i vy!

Přednášející:

Lenka Losenická, manažerka, Deloitte Legal
Lenka se specializuje se na oblast korporátního práva, corporate compliance a smluvní agendu. Ve své praxi se zaměřuje především na každodenní korporátní agendu svých klientů, na nastavování Employee Share Option plánů, ale také na spotřebitelské právo.

Daniel Vitouš, senior manažer, Deloitte Legal
Dan vede v Deloitte Legal tým korporátního strukturování. Ve své praxi se specializuje na oblast korporátního práva a na komplexní procesy strukturování skupin společností včetně nastavení vnitroskupinových vztahů ze smluvního a korporátního pohledu.


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.