Live stream

Tradiční podzimní DPH seminář 2022 | Online (akce již proběhla)

location Online 19. 10. 2022, 10:00
  • Novelizace zákona o DPH a nejnovější výklady
  • Aktuální judikatura v oblasti daně z přidané hodnoty
  • Novinky v oblasti správy daní a novela daňového řádu s dopady do DPH oblasti
  • Vývoj DPH legislativy na Slovensku

Jaké nás čekají novinky v oblasti daně z přidané hodnoty? Jaké informace vydala finanční správa k problematice DPH za poslední rok? A jaký dopad může mít aktuální judikatura v oblasti daně z přidané hodnoty na vaše podnikání?

Na tato a další související témata se zaměříme na našem Tradičním podzimním DPH semináři!

Dopolední program věnujeme aktuálním informacím ze světa DPH a cel. V této části semináře vás seznámíme s tím nejdůležitějším, co se v této oblasti v uplynulých měsících událo, a probereme, jaké změny nás čekají do budoucna.

Odpoledne se pak již tradičně uskuteční specializované workshopy pro jednotlivá odvětví. Jako obvykle po celou dobu konání semináře budete mít možnost prodiskutovat problematiku DPH také s našimi odborníky.

I v letošním roce pořádáme náš seminář v tradiční (prezenční) formě a posléze i v online zkrácené verzi. Vyberte si formát, který vám více vyhovuje, a zaregistrujte se ještě dnes!

Prezenční forma

V rámci prezenční formy semináře máte možnost osobně se potkat a diskutovat s našimi odborníky, kteří vám budou plně k dispozici. V této verzi semináře se také uskuteční rozšířené workshopy, při nichž můžete načerpat informace týkající se vašeho oboru podnikání nejen od přednášejících, ale také se inspirovat z diskusí s ostatními účastníky. Během přestávek pro vás bude připraveno občerstvení, těšit se můžete i na společný oběd.

Online forma

V případě, že by vám z jakýchkoliv důvodů nevyhovovalo zúčastnit se našeho setkání osobně, chystáme pro vás o týden později seminář v online podobě.

I v této verzi bude seminář obsahovat dopolední část programu, kde se dozvíte důležité informace ohledně novinek v oblasti DPH. Zároveň počítáme i s odpolední částí, kde se zaměříme na specifika jednotlivých oblastí podnikání. S ohledem na online podobu bude celková délka semináře oproti prezenční verzi zkrácena. 

Pro koho je seminář určen?

Seminář je určen pro finanční a daňové manažery i pro hlavní účetní.

Seminářem vás provedou odborníci z DPH týmu Deloitte Česká republika. K dispozici vám budou i naši slovenští specialisté, kteří zodpoví případné dotazy na uplatnění DPH na Slovensku.

Máte otázky ke konkrétní problematice? Chcete probrat specifické téma? Pošlete nám svůj dotaz předem na e-mail bstulikova@deloittece.com.


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.