Seminář

Tradiční podzimní DPH seminář 2023 (akce již proběhla)

location Praha 19. 10. 2023, 9:00

Opět prezenčně nebo on-line

Co přinese vládní balíček za změny v oblasti DPH? Jaké informace vydala finanční správa k problematice DPH za poslední rok? A jaký dopad může mít aktuální judikatura v této oblasti na vaše podnikání?

Na tyto a další otázky se zaměříme na našem Tradičním podzimním DPH semináři. Těšíme se na vás!

Dopolední program věnujeme aktuálním informacím ze světa DPH a správy daní. Seznámíme vás s tím nejdůležitějším, co se v této oblasti v uplynulých měsících událo, a probereme, jaké změny nás čekají do budoucna.

Mimo jiné se zaměříme na následující témata: 

  • Vládní balíček se změnami v DPH a novelizovaná pravidla pro určení DUZP
  • Nové výklady finanční správy v oblasti nemovitostí a bezúplatně poskytnutých plnění
  • Připravované významné změny DPH od roku 2025
  • Aktuální judikatura v oblasti daně z přidané hodnoty
  • Novinky v oblasti správy daní a jejich dopady na DPH
  • Vývoj DPH legislativy na Slovensku

Odpoledne se pak již tradičně uskuteční specializované workshopy pro jednotlivá odvětví, kde budete mít možnost zaměřit se na témata a změny relevantní pro váš obor. Jako obvykle po celou dobu konání semináře vám budou k dispozici naši odborníci, se kterými můžete prodiskutovat problematiku DPH, která vás zajímá.

I v letošním roce pořádáme náš seminář v tradiční (prezenční) formě a posléze i v online zkrácené verzi. Vyberte si formát, který vám více vyhovuje, a zaregistrujte se ještě dnes!

Prezenční forma

V rámci prezenční formy semináře máte možnost se osobně potkat a diskutovat s našimi odborníky, kteří vám budou plně k dispozici. V této verzi semináře se také uskuteční rozšířené workshopy, při nichž můžete čerpat informace týkající se vašeho oboru podnikání nejen od přednášejících, ale také se inspirovat z diskusí s ostatními účastníky. Během přestávek pro vás bude připraveno občerstvení, těšit se můžete i na společný oběd.

Online forma

V případě, že by vám z jakýchkoliv důvodů nevyhovovalo zúčastnit se našeho setkání osobně, chystáme pro vás o tři týdny později seminář v on-line podobě.

I v této verzi bude seminář obsahovat dopolední část programu, kde se dozvíte důležité informace ohledně novinek v oblasti DPH. Zároveň počítáme i s odpolední částí, kde se zaměříme na specifika jednotlivých oblastí podnikání. S ohledem na on-line podobu bude celková délka semináře oproti prezenční verzi zkrácena.

Pro koho je seminář určen?

Seminář je určen pro finanční a daňové manažery i pro hlavní účetní.

Seminářem vás provedou odborníci z DPH týmu Deloitte Česká republika. K dispozici vám budou i naši slovenští specialisté, kteří zodpoví případné dotazy na uplatnění DPH na Slovensku.

Máte otázky ke konkrétní problematice? Chcete probrat specifické téma? Pošlete nám svůj dotaz předem na e-mail czpro@deloittece.com.


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.