Seminář

Tradiční seminář k dani z příjmů 2023 | Online (akce již proběhla)

location Online 2. 11. 2023, 9:00

Letos opět v hybridní podobě – prezenčně i on-line

Rok se s rokem sešel a my bychom vás opět rádi pozvali na náš tradiční podzimní seminář k dani z příjmů! Stejně jako minulý rok jej uspořádáme v tzv. hybridní formě – můžete se tedy dostavit osobně, anebo sledovat seminář v přímém přenosu online.

Letošní rok je nabytý daňovými novinkami a my pro vás vybereme právě ty, které jsou pro vaši praxi nejdůležitější, a představíme vám je srozumitelnou formou. Ústředními tématy budou nový zákon o účetnictví, Konsolidační balíček se zaměřením na zaměstnanecké benefity a zavedení funkční měny a v neposlední řadě pak dopady nového zákona o dorovnávacích daních. Tedy oblasti, které jsou aktuální pro všechny firmy bez ohledu na jejich velikost či zaměření.

A na jaká témata se můžete těšit?

Dopolední část | Aktuality daně z příjmů a nový zákon o účetnictví:

  • Novely zákona o daních z příjmů – Konsolidační a Ozdravný balíček
  • Nový zákon o účetnictví
  • Vývoj v oblasti daně z příjmů na Slovensku

Přednášky doplní diskuse se zástupci Ministerstva financí ČR, kteří se na nové legislativě podílí. Debatu povedou partneři našich oddělení Marek Romancov a Roman Ženatý.

Odpolední část | Panelová diskuse na téma novinky a výzvy mezinárodního zdaňování:

  • Globální minimální daň (Pilíř II OECD) zaváděná prostřednictvím nového zákona o dorovnávacích daních
  • Další iniciativy OECD a EU s dopadem na české společnosti

Jako hosta v diskusi, kterou povede naše partnerka Kateřina Novotná, přivítáme ředitele odboru příjmových daní na Ministerstvu financí ČR.

K programu:

Dopolední program budeme věnovat aktuálním informacím souvisejícím s daní z příjmů a shrneme si také novinky v této oblasti na Slovensku. V rámci Konsolidačního balíčku se zaměříme na nejaktuálnější témata, jako jsou především zaměstnanecké benefity. Jeden celý blok našeho programu přitom budeme věnovat novému zákonu o účetnictví včetně účtování ve funkční měně, které bude aktuální již od příštího roku. Praktické dopady a aktuální stav legislativních prací budou naši experti diskutovat se zástupci Ministerstva financí ČR.

V odpolední části našeho setkání se pak podíváme na oblast mezinárodního zdaňování. Zákon o dorovnávacích daních se týká všech poplatníků, kteří jsou součástí skupiny s obratem více než 750 mil. eur. Podle odhadu Ministerstva financí ČR se tato nová právní úprava bude týkat zhruba 3 200 daňových poplatníků, a je tak třeba se na nové povinnosti připravit. I když totiž nebudete dorovnávací daň platit, budete muset podávat související informační přehledy. OECD a Evropská unie však přichází i s dalšími změnami a novinkami, které zasáhnou většinu poplatníků. A o tom všem si budeme povídat nejen s našimi odborníky na mezinárodní zdaňování, ale i s ředitelem odboru příjmových daní na Ministerstvu financí ČR.

Prezenční forma

Výhodou prezenční formy semináře je možnost osobně diskutovat jak s našimi odborníky, kteří vám i letos budou plně k dispozici, tak i s dalšími hosty semináře. Během přestávek pro vás bude navíc připraveno občerstvení a těšit se můžete i na společný oběd.

On-line forma

V případě zájmu bude náš seminář dostupný také v on-line podobě v přímém přenosu (live stream). Ani v této on-line verzi nebudete ochuzeni o možnost pokládat našim přednášejícím a hostům své dotazy k problematice, která vás zajímá. 

Odkaz pro sledování vám bude zaslán před konáním live streamu.


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.