Seminář

Tři roky praktických zkušeností s IFRS 16 (akce již proběhla)

location Praha 18. 5. 2022, 9:00

Zveme vás na prezenční seminář společnosti Deloitte zaměřený na standard IFRS 16 Leasingy.

Na semináři si nejprve připomeneme obecné principy pro vykazování a oceňování leasingů na straně nájemce i pronajímatele v účetní závěrce sestavené podle IFRS. Dále se zaměříme na problematické oblasti, které vyžadují při aplikaci standardu IFRS 16 zapojení větší míry úsudku (např. stanovení doby leasingu, modifikace leasingových smluv, účtování o leasingových pobídkách, slevách a subleasingu).

Během semináře se s vámi také podělíme o zkušenosti získané při auditech účetních závěrek našich klientů při aplikaci standardu IFRS 16, podíváme se na časté chyby a ukážeme si, jak se jich vyvarovat.

Aplikaci požadavků standardu budeme ilustrovat na řadě praktických případů.

V průběhu semináře bude samozřejmě i prostor pro zodpovězení vašich dotazů.

Pro koho je seminář určen?

Seminář je určen především účetním, ekonomům a finančním manažerům projektů spojených s IFRS, ale také všem, kteří se chtějí o IFRS dozvědět víc.

Časový rozvrh

08:30 – 09:00   Registrace
09:00 – 15:00   Seminář a diskuse

Přednášející

Soňa Plachá, senior manažerka v oddělení auditu
Tomáš Kachlík, senior manažer v oddělení auditu


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.