Live stream

Čtyři roky praktických zkušeností s IFRS 16 | Online (akce již proběhla)

location Online 28. 3. 2023, 9:00

Pro velký zájem opakujeme seminář z května 2022 zaměřený na standard IFRS 16 Leasingy. Březnová verze tohoto setkání bude probíhat novou formou – hybridně.

Na semináři si nejprve připomeneme obecné principy pro vykazování a oceňování leasingů na straně nájemce i pronajímatele v účetní závěrce sestavené podle IFRS. Dále se zaměříme na problematické oblasti, které při aplikaci standardu IFRS 16 vyžadují zapojení větší míry úsudku (např. stanovení doby leasingu, modifikace leasingových smluv, účtování o leasingových pobídkách, slevách a subleasingu).

Během semináře se s vámi také podělíme o zkušenosti získané při auditech účetních závěrek našich klientů aplikujících standard IFRS 16, podíváme se na časté chyby a ukážeme si, jak se jich vyvarovat.

Aplikaci požadavků standardu budeme ilustrovat na řadě praktických případů.

V průběhu semináře bude samozřejmě i prostor pro zodpovězení vašich dotazů.

Seminář bude probíhat v tzv. hybridním režimu. Můžete si tedy zvolit, zda se chcete události zúčastnit osobně v prostorách pražského sídla společnosti Deloitte, nebo zda se chcete připojit vzdáleně.

Pokud zvolíte prezenční formu účasti, můžete se vedle semináře těšit také na neformální diskusi s našimi odborníky během snídaně, kávy a oběda.

Pro koho je seminář určen?

Seminář je určen především účetním, ekonomům a finančním manažerům projektů spojených s IFRS, ale také všem, kteří se chtějí o IFRS dozvědět víc. 

Přednášející

Soňa Plachá, senior manažerka v oddělení auditu
Tomáš Kachlík, senior manažer v oddělení auditu

Odkaz pro sledování vám bude zaslán spolu s prezentací před konáním live streamu.


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.