Webcast

Uhlíkové clo v praxi: Připravte svou firmu na nová pravidla EU (akce již proběhla)

location Online 22. 6. 2023, 10:00

Nový mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích EU (anglicky Carbon Border Adjustment Mechanism, zkráceně CBAM) začne v přechodné fázi platit již od 1. října 2023. Jde o nástroj Evropské unie pro stanovení spravedlivé ceny za uhlík uvolněný při výrobě zboží, které se do EU dováží. Zároveň tento mechanismus podporuje čistší průmyslovou výrobu v zemích mimo EU. Zahájení pilotní fáze bude pro dovozce znamenat řadu nových administrativních a reportingových povinností, po plném spuštění si pak od roku 2026 budou muset kupovat certifikáty CBAM odpovídající ceně uhlíku, která by byla zaplacena v případě, že by se na výrobu daného zboží použila unijní pravidla.

Ptáte se, jak konkrétně CBAM ovlivní Vaši společnost? Jaké povinnosti budete mít v přechodné fázi mechanismu a jaké po jeho plném zavedení? Jaká data a v jakém termínu budete muset nově reportovat? A jaké sankce hrozí v případě neplnění těchto povinností?

Na všechny tyto a řadu dalších souvisejících otázek najdete odpověď na našem speciálním webcastu. Naši odborníci s Vámi dopodrobna proberou obsah nařízení CBAM, zaměří se především na jeho konkrétní dopady v byznysové praxi. Díky našemu online setkání tak zjistíte, jak se vaše firma může na nová pravidla připravit efektivně, s předstihem a plně v souladu s chystanými regulacemi.

Program:

  • Obsah nařízení CBAM
  • Administrativní a reportingové povinnosti, které se na společnosti budou vztahovat v přechodném období nařízení
  • Fungování mechanismu CBAM po jeho plném zavedení
  • Jaké sankce hrozí při porušení nařízení CBAM
  • Jak se společnosti na tato nová pravidla a povinnosti mohou připravit

Přednášející:

Colette Šinská, advokátka v Deloitte Legal
Petra Závalová, manažerka v daňovém oddělení, Deloitte
Jaroslav Beneš, partner a vedoucí týmu Tax Technology v daňovém oddělení, Deloitte

Odkaz pro sledování vám bude zaslán hodinu před konáním webcastu.


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.