Webcast

Uhlíkové clo v praxi: Připravte svou firmu na nová pravidla EU (akce již proběhla)

location Online 6. 9. 2023, 10:00

Nový mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích EU (anglicky Carbon Border Adjustment Mechanism, zkráceně CBAM) začne v přechodné fázi platit již od 1. října 2023. Jde o nástroj Evropské unie pro stanovení spravedlivé ceny za uhlík uvolněný při výrobě zboží, které se do EU dováží. Tento mechanismus zároveň podporuje čistší průmyslovou výrobu v zemích mimo EU. Zahájení pilotní fáze bude pro dovozce znamenat řadu nových administrativních a reportingových povinností. Po plném spuštění si pak od roku 2026 budou muset kupovat certifikáty CBAM odpovídající ceně uhlíku, která by byla zaplacena v případě, že by se na výrobu daného zboží použila unijní pravidla.

Ptáte se, jak konkrétně CBAM ovlivní vaši společnost? Jaké povinnosti budete mít v přechodné fázi mechanismu a jaké po jeho plném zavedení? Jaká data a v jakém termínu budete muset nově reportovat? A jaké sankce hrozí v případě neplnění těchto povinností?
Nejen na tyto otázky najdete odpověď na našem webcastu.

Program:

  • Obsah nařízení CBAM
  • Administrativní a reportingové povinnosti, které se na společnosti budou vztahovat v přechodném období nařízení
  • Fungování mechanismu CBAM po jeho plném zavedení
  • Jak se společnosti na tato nová pravidla a povinnosti mohou připravit

Přednášející:

Colette Šinská, advokátka, Deloitte Legal
Petra Závalová, manažerka v daňovém oddělení, Deloitte Advisory
Jaroslav Beneš, ředitel a vedoucí týmu Tax Technology v daňovém oddělení, Deloitte Advisory


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.