Seminář

Whistleblowing: Seznamte se s připravovaným zákonem o ochraně oznamovatelů (akce již proběhla)

location Praha 22. 6. 2023, 9:00

Připravovaný zákon na ochranu oznamovatelů přinese firmám celou řadu nových povinností. Pokud se téma whistleblowingu týká i vašeho podnikání, neváhejte a zúčastněte se našeho semináře, kde s vámi probereme všechny souvisí regulatorní změny a jejich dopad na současnou byznysovou praxi.

Zaměříme se mimo jiné na možnosti ohledně skupinových oznamovacích kanálů, na otázku povinností příslušné osoby či na to, kdo může tuto pozici ve společnosti zastávat. Díky našemu semináři si ověříte, zda je váš současný oznamovací kanál v souladu s novou legislativou, a zjistíte, jak správně provést interní šetření, jaké vám hrozí sankce v případě porušení zákona či jakou roli v celém procesu nastavení a řízení vnitřního oznamovacího systému hraje management a statutární orgán.

Na závěr našeho semináře bude samozřejmě také prostor pro vaše dotazy. Těšit se můžete rovněž na dobré občerstvení a networking s dalšími hosty našeho setkání.

Program:

08:30–09:00 – registrace a snídaně
09:00–11:30 – seminář

V rámci semináře se budeme věnovat následujícím tématům:

  • Nová právní úprava a povinné osoby
  • Parametry vnitřního oznamovacího systému
  • Jak by měl celý proces v praxi vypadat a možnost outsourcingu
  • Co lze „oznamovat“ (legislativa vs. potřeby společnosti)
  • Role příslušné osoby
  • Jak prověřovat důvodnost oznámení a provést interní šetření
  • Zákaz odvetných opatření
  • Uchovávání informací o oznámení a interním šetření
  • Přijetí nápravných opatření
  • Pracovně-právní aspekty a ochrana osobních údajů

V závěru semináře bude prostor pro vaše dotazy a následnou diskuzi.

Přednášející:

Jaroslava Kračúnová, advokátka a partnerka, Deloitte Legal
Jaroslava je partnerkou a vedoucí týmu Business Integrity v advokátní kanceláři Deloitte Legal v Praze. Má více než 15 let zkušeností v oblasti práva obchodních společností se zaměřením na správu a řízení společností (corporate governance), odpovědnost managementu, trestnou činnost bílých límečků, trestní odpovědnost právnických osob, dodržování trestněprávních předpisů a systémů řízení compliance, prevenci úplatkářství, podvodů a korupce, whistleblowing a ochranu osobních údajů.

Jan Procházka, advokát a partner, Deloitte Legal
Jan je partnerem a vedoucím oddělení bankovnictví a financí a oddělení pracovního práva v Deloitte Legal v Praze. V oblasti pracovního práva se specializuje jak na standardní pracovněprávní agendu, tak i na oblast flexibility, inovativních benefitů a nadnárodních vysílání. V oblasti bankovnictví a financí se Jan zaměřuje na právní poradenství bankám, pojišťovnám a jiným subjektům finančního trhu. V advokátní kanceláři vede Jan rovněž agendu knowledge managementu.


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.