Live stream

Začněte ve své firmě řídit cash flow a daňová rizika včas | Online (akce již proběhla)

location Online 19. 9. 2023, 9:00

Diskusní seminář se specialisty na daňové spory a zástupci státní správy a justice

Současná ekonomická situace přináší nové výzvy a větší tlak na cash flow společností, což se promítá i do rostoucích daňových rizik. Daňové sankce mohou, hlavně v dlouhotrvajících daňových kontrolách, přesáhnout i samotnou doměřenou daň. Kde hledat zdroje k úhradě doměřené daně a kdy je vlastně nejvhodnější hrozící doměrek zaplatit? Jaké možnosti snížení daňových sankcí jsou dostupné? Dočká se poplatník kompenzace při chybném rozhodnutí nebo postupu správce daně? A pokud ano, v jaké výši?

Odpovědi na tyto a další související otázky si můžete poslechnout na našem semináři! Na téma placení daní v kontextu cash flow zde pohovoří právní a daňoví specialisté a odborníci na správu daní. 

Ve třech blocích se zaměříme zejména na následující témata:

  • Řízení cash flow v případě hrozícího doměrku v daňové kontrole nebo při podání daňového přiznání
  • Možnosti snížení daňových sankcí
  • Zkušenosti a praxe daňové správy s placením daní včetně otázky splátkování a exekuce
  • Kompenzační úroky v judikatuře a náhrada škody

Program:

09:00–10:15  Řízení cash flow v případě hrozícího doměrku při daňové kontrole nebo při podání daňového přiznání
10:15–10:30  Pauza
10:30–11:45  Zkušenosti s placením v praxi daňové správy
11:45–11:55  Pauza
11:55–12:30  Kompenzační úroky v judikatuře Nejvyššího správního soudu a náhrada škody

Odkaz pro sledování vám bude zaslán před konáním live streamu.


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.