Webcast

Zahraniční struktury: Aktuální regulace, trendy a rizika (akce již proběhla)

location Online 8. 6. 2022, 10:00

Daňové prostředí prochází v posledních letech zásadními změnami, přičemž stále větší pozornost je věnována zdanění skupin, výměně informací mezi jednotlivými státy a zamezení agresivnímu daňovému plánování.

Využíváte pro své podnikání holdingovou strukturu a platíte do zahraničí dividendy, úroky, licenční poplatky, nájem nebo outsourcing služeb? Proběhly v rámci vaší skupiny historické restrukturalizace s cílem vytvořit strukturu se zahraničním prvkem? Případně expanzi na zahraniční trhy nebo zahájení zahraničních projektů do budoucna plánujete?

Pokud kteroukoliv z výše uvedených otázek řešíte i ve svém podnikání, neváhejte a připojte se k našemu česko-slovenského webcastu, kde vás seznámíme s aktuálními trendy a riziky přeshraničních struktur.

V rámci našeho online setkání se zaměříme na požadavky zákona a mezinárodních smluv pro uplatnění daňových výhod a osvobození v rámci skupinových transakcí. Dále se podíváme na problematiku vymezení a doložení ekonomické podstaty (substance) a aktuální přístup české a slovenské daňové správy při jejich kontrolách. A v neposlední řadě si také představíme navrhované požadavky ve vztahu k ekonomické podstatě společností v rámci EU s cílem zabránit zneužívání tzv. prázdných schránek (společností bez ekonomické podstaty) pro daňové účely.

Připojte se a diskutujte s námi i vy!

Program

Zaměříme se na následující témata:

  • Zahraniční struktury – příklady a daňové režimy
  • Stávající požadavky na „substance“ a postřehy z daňových kontrol
  • Návrh EU směrnice pro zavedení minimálních požadavků a automatickou výměnu informací k „substance“
  • Shrnutí rizik - na co je potřeba se připravit v praxi

Přednášející

Martin Chlebec, senior manažer, Deloitte SK
Tereza Petrášová, manažerka, Deloitte CZ