Seminář

Závazná posouzení převodních cen (akce již proběhla)

location Praha 28. 2. 2023, 10:00

Česká finanční správa se stále více zaměřuje na téma převodních cen, a proto počet daňových kontrol v této oblasti meziročně narůstá. Pokud chcete mít jistotu, že má vaše společnost převodní ceny nastavené správně i z pohledu správce daně, neměl by vaší pozornosti uniknout institut takzvaného závazného posouzení.

Připojte se k našemu semináři a seznamte se se závazným posouzením převodních cen neboli APA (Advanced Pricing Agreement) i vy! Naši odborníci vám představí tento nástroj od A do Z včetně toho, jak probíhá proces žádosti o posouzení. Díky APA můžete získat jistotu, že se správce daně s vaší metodikou převodních cen ztotožní a nebude ji rozporovat v průběhu celého několikaletého období, pro které bude rozhodnutí o závazném posouzení platné.

Pozvání k našemu setkání a diskuzi přijal také Vítězslav Kapoun, ředitel Odboru daní z příjmů II na Generálním finančním ředitelství, který účastníkům semináře představí přístup české daňové správy k tomuto nástroji.

Program:

 • od 9:30 – registrace a snídaně
 • 10:00 –  zahájení semináře, v rámci kterého se budeme věnovat následujícím tématům:
  • Představení závazných posouzení
  • Unilaterální, bilaterální a multilaterální závazná posouzení
  • Výhody a nevýhody tohoto nástroje
  • Statistiky (např. počty vydaných závazných posouzení, s jakými zeměmi je nejčastěji vedeno jednání o APA atd.)
  • Zkušenosti s tímto nástrojem z pohledu daňových subjektů a finanční správy
  • Nedávno publikovaný OECD manuál pro proces závazných posouzení
  • Závazná posouzení v kontextu daňových kontrol a MAP (Mutual Agreement Procedure) procesů
  • Diskuse o největších překážkách v procesu závazných posouzení ze strany daňových subjektů
  • Dotazy z publika
 • 12:00 – závěr semináře

Přednášející:

Ing. Lenka Jehličková, vedoucí Oddělení mezinárodní spolupráce, Generální finanční ředitelství

Linda Scharingerová, senior manažerka, daňové a právní oddělení Deloitte
Linda má rozsáhlé zkušenosti s poskytováním poradenských služeb v oblasti daně z příjmů právnických osob. Specializuje se na poradenství v oblasti převodních cen, zejména na asistenci při daňových kontrolách či návazných řízeních a sjednávání závazných posouzení. Je registrovanou daňovou poradkyní.

Gabriela Justová, senior manažerka, daňové a právní oddělení Deloitte
Gabriela poskytuje poradenské služby v oblasti daně z příjmů právních osob. Má mnohaleté zkušenosti jak se závaznými posouzeními, tak s daňovými kontrolami, přípravou dokumentace i nastavováním metodiky převodních cen. Je registrovanou daňovou poradkyní a členkou Asociace certifikovaných účetních (ACCA) v ČR.

Tomáš Kubiš, senior manažer, daňové a právní oddělení Deloitte
Tomáš má více než 10 let zkušeností s poskytováním poradenství v oblasti daně z příjmů právnických osob se zaměřením na převodní ceny, věnuje se mimo jiné přípravě dokumentací či nastavování metodiky v této oblasti. Tomáš svým klientům asistoval s přípravou a vyjednáním desítek závazných posouzení s českou daňovou správou, včetně posouzení pokrývajících finanční transakce.


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.