blog Filtr akcí

Workshop

Úvod do Design Thinkingu

Připravili jsme si pro vás zkrácenou online verzi kurzu zaměřeného na Design Thinking, kde vám v průběhu 2 hodin interaktivní formou představíme základy této metodologie.

Live stream

Podpora výzkumu a vývoje v ČR

Aktuální stav a trendy v oblasti podpory výzkumu a vývoje v ČR. Daňový odpočet na výzkum a vývoj a nové dotační programy. Jak vypadají kontroly finančních úřadů v praxi.

Workshop

Data Science - Intermediate

Máte analytický „mindset“? Už nyní ve své práci často pracujete s daty, ať už v rámci nějaké SQL databáze, v Excelu nebo v Tableau? Rádi byste se posunuli dál a začali pracovat na komplexnějších projektech?