blog Filtr akcí

Workshop

Tableau Desktop – kalkulace, sety, parametry

Tableau už chvíli používáte, přesto vám ale různé druhy kalkulací nebo práce s parametry a sety dokážou zamotat hlavu? Přijďte na náš kurz a naučte se s nimi efektivně pracovat.

Workshop

Úvod do Design Thinkingu

Připravili jsme si pro vás zkrácenou online verzi kurzu zaměřeného na Design Thinking, kde vám v průběhu 3 hodin interaktivní formou představíme základy této metodologie.

Seminář

Datová vizualizace v Power BI

K pochopení zpracovaných dat je důležitá jejich kvalitní vizualizace, která umožní interpretovat požadované informace tím správným způsobem. V rámci našeho kurzu si vyzkoušíte roli BI analytika ve výrobní společnosti Adventure Works